Fel

DCVideo Demó

DCVideo Demó
Install4Demo.zip
 COM_PHOCADOWNLOAD_HOT
Fájlméret:
106.90 MB
Dátum:
2010. július 01
 

Licenc egyezmény

Szoftver Használati Megállapodás

DCVideo System programcsomag

A jelen Szoftver Használati Megállapodás (a továbbiakban „LICENCSZERZŐDÉS”) Ön (mint természetes vagy jogi személy) és a DIR-CON Kft. között létrejött megállapodás a fent azonosított szoftvertermék tárgyában, amely számítógépes szoftvert, nyomtatott anyagokat, szoftver védelmi eszközöket és elektronikus dokumentációt is tartalmaz (a továbbiakban „SZOFTVERTERMÉK”). A SZOFTVERTERMÉK fogalma magában foglalja az Ön által megvásárolt eredeti SZOFTVERTERMÉK bármilyen frissítését és kiegészítését is. A SZOFTVERTERMÉK telepítésével, másolásával, vagy bármilyen módon történő használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen LICENCSZERZŐDÉS feltételeit. Amennyiben Ön a jelen LICENCSZERZŐDÉS feltételeit nem fogadja el, a SZOFTVERTERMÉKET nem telepítheti, nem másolhatja és nem használhatja.

A SZOFTVERTERMÉK LICENCE:
A SZOFTVERTERMÉK szerzői jogi és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A SZOFTVERTERMÉK megvásárlásával arra felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot azonban nem. Jelen LICENCSZERZŐDÉSBEN meghatározott SZOFTVERTERMÉK fizikai (hardver kulcsos) védelemmel rendelkezik. A védelem a SZOFTVERTERMÉK másolását nem, csak annak jogosulatlan használatát akadályozza meg. Hardver kulcs nélkül a szoftver nem futtatható. A felhasználási jog a SZOFTVERTERMÉKRE mint egységes termékre érvényes, alkotóelemei nem különíthetőek el egymástól egynél több számítógépen történő felhasználás céljából.

A LICENC TERJEDELME:
Jelen LICENCSZERZŐDÉS az alábbi jogokat biztosítja Önnek:
Ön jogosult a SZOFTVERTERMÉKNEK, illetve annak ugyanazon operációs rendszerre készült bármely korábbi verziójának egy példányát egyetlen számítógépre, munkaállomásra vagy hordozható számítógépre telepíteni, a felsorolt eszközökön használni, illetve más módon működtetni. A SZOFTVERTERMÉK egy adott számítógépen történő használatának minősül, ha Ön azt a számítógép nem állandó memóriájában tárolja (RAM), vagy valamilyen állandó adattároló egységre (merevlemez stb.) telepíti azt.
A SZOFTVERTERMÉK tárolható vagy telepíthető olyan tárolóegységen, például hálózati kiszolgálón, amelyet arra használ, hogy arról a SZOFTVERTERMÉKET a hálózatban lévő más számítógépeire telepítse vagy azokon használja. Minden egyes számítógéphez amelyre a SZOFTVERTERMÉKET a hálózatról telepíti, vagy használja, külön licencet kell beszereznie. A SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó LICENSZERZŐDÉS különböző számítógépeken egyidejűleg nem használható, nem osztható meg.
A SZOFTVERTERMÉK eredeti telepítő adathordozójáról és nyomtatott dokumentációjáról kifejezetten archiválási és biztonsági célra egy példányban másolat készíthető. Jelen LICENCSZERZŐDÉSBEN kifejezetten engedélyezett eseteken kívül nem készíthető másolat a SZOFTVERTERMÉKRŐL vagy a SZOFTVERTERMÉKHEZ tartozó nyomtatott anyagokról.

Az összes, jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jogot a DIR-CON Kft. fenntartja.

EGYÉB KORLÁTOZÁSOK:
A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások.
A SZOFTVERTERMÉKET ill. a fizikai védelmet biztosító eszközöket tilos visszafordítani, visszafejteni, ill. belső felépítését elemezni vagy szétszerelni.

KORLÁTOZOTT GARANCIA:
A DIR-CON Kft. Garanciát vállal, hogy a SZOFTVERTERMÉK az átvételt követő egy éven át alapvetően a mellékelt felhasználói kézikönyvben foglaltaknak megfelelően fog működni, valamint minden a SZOFTVERTERMÉKET kiegészítő, a DIR-CON Kft. által szállított hardver az átvételtől számított egy éven át rendeltetésszerű használat és szerviz mellett mentes lesz minden anyag-, ill. gyártási hibától. A SZOFTVERTERMÉKKEL ill. a hardverrel kapcsolatos bármilyen vélelmezett garancia időtartama 1 év.
A DIR-CON Kft. teljes felelőssége és az Önt megillető jogok - a DIR-CON Kft. választásának megfelelően- az alábbiakra terjed ki:
- a KORLÁTOZOTT GARANCIA alapján az Önnek adott számlával együtt visszajuttatott SZOFTVERTERMÉK vagy hardver kijavítása vagy kicserélése.
Jelen KORLÁTOZOTT GARANCIA érvényét veszti, amennyiben a SZOFTVERTERMÉK vagy hardver hibája balesetből vagy nem rendeltetésszerű ill. nem az előírásoknak megfelelő használatból ered. A kicserélés során adott SZOFTVERTERMÉKRE vonatkozó garancia az eredeti garanciából fennmaradó időtartam, ill. 30 nap közül a hosszabbik határideig áll fenn.
A DIR-CON Kft. ezennel elhárít minden egyéb kifejezett vagy vélelmezett garanciát, ideértve többek között a forgalmazhatóságra és meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat a SZOFTVERTERMÉK és a mellékelt írásos anyagok valamint a hardver tekintetében.
A DIR-CON Kft. vagy szállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelőséget bármilyen egyéb kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk és adatok elveszítéséért, vagy egyéb anyagi ill. nem anyagi veszteségekből adódó szerződésen belüli vagy kívüli károkért) amely a fent azonosított SZOFTVERTERMÉK használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben sem, ha a DIR-CON Kft.-t tájékoztatták az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről. A DIR-CON Kft. jelen LICENCSZERZŐDÉS bármely pontja által fennálló felelősége minden esetben legfeljebb a SZOFTVERTERMÉK vételárára terjed ki.
Egyetértek a fenti feltételekkel.
 
 
Powered by Phoca Download